vineri, 10 august 2012

Partajul

Cetăţenii cu perfuziile sărăciei în vene, greierii răniţi de desfrîul secetei, cuvintele prinse în cămaşa de forţă a nedumeririi asistă la partajul dintre preşedintele suspendat şi cel interimar. Suspendatul şi-a făcut un obicei din a aprinde lumînări cu diverse scenarii ascunse în ceară, iar interimarul, îmbrăcat într-un halat de mătase ne spune seară de seară că viitorul nu are ochii scoşi, iar în combina frigorifică unde doarme democraţia este cald.


Au pus etichete pe borcanele de dulceaţă, pe linguri şi farfurii, pe televiziuni şi ziare, care sînt ale unuia şi care sînt ale altuia. Amîndoi cumpără texte cu luptători sumo în ele şi le răspîndeşte prin cartiere, prin biserici şi mănăstiri.
Cînd au ajuns la munţi şi dealuri au devenit nervoşi, li s-au stins livezile gîndirii, vorbele s-au întors înapoi cu lacrimi în ochi, coardele vocale le-au cedat. Copiii nenăscuţi îi înjurau mamă, mamă, doar era dreptul lor  asupra acestor proprietăţi.


Antonescu a refuzat eclipsele de soare le-a luat pe toate preşedintele suspendat. Burniţele şi ploile lungi de toamnă, cîţiva copaci doborîţi de emoţii, dar şi zăpada căzută între doi votanţi ce priveau stelele să vadă dacă mai ajung pînă la urmatorul referendum i-au revenit preşedintelui Băsescu.
Preşedintele interimar şi-a luat fîntînile arteziene, stadioanele unde se ţin seminarii politice, ambiguitatea viziunilor, lăcaşurile ritualice unde se îmbracă în mireasă uzurparea. 

Toate simbolurile ce ţin de istorie, ţigaretul lui Bălcescu, brăţările furate de la Sarmisegetuza, coroana regală, cifrele referendumurilor publicate de-a lungul deceniilor în Le Monde, baricadele nevăzute din o mie nouă sute şaizecişiopt, indicatorii războiului de independenţă i-au revenit de drept interimarului.


Pîrîiaşele, lacurile, vocalele cu apucături marine, spiritul de improvizaţie, anexele cu hohotele de rîs, formulele matematice ce transformau femeile în miniştri i-au revenit suspendatului.
Pe scurt, această aventură fluturată peste noi ca o batistă a năucit oamenii şi apoi i-a împărţit în două.
Creierele noastre sînt divizate în două, prescurtările trimise iubitelor, semnele de punctuaţie amintirile cu gulerele ridicate de teamă au fost atent partajate. Întreagă ne-a rămas numai cuşca spaimei în care să ne ascundem.

Un comentariu: